HOME > Chargé d'Affaires News
中文
Reiškiu pagarbą Pauliui ir visiems jo bendražygiams
2020-02-18 21:17

Neseniai skaičiau Kinijoje studijuojančio lietuvio Pauliaus Ivanovo pasakojimą, kuris taip pat kovoja su naujos koronavirusinės pneumonijos protrūkiu ir buvau giliai sujaudintas. Iš savo aistros rytietiškai kultūrai Paulius pasirinko vykti į Kiniją magistro studijoms ir tapti Kinijos kultūros žinovu bei skatinti nevyriausybinius mainus. Ypatingu kovos su naujos koronaviruso infekcijos pneumonija Kinijoje laikotarpiu, Paulius pasirinko likti Harbine ir patirti viską savo akimis. Ši ypatinga patirtis padėjo jam pamatyti Kiniją kitu kampu bei geriau ją pažinti, o dėka jo, daugiau draugų iš Lietuvos pamatė įvairialypę, tikrąją Kiniją.

Kaip rašė Paulius, „liga suvienijo visa tautą“, o tai atspindi kinų pasaulėžiūrą – šeima yra mažiausia šalis, o šalis – milijonai šeimų. Valstybė ir šeima, visuomenė ir individas yra neatsiejami. Supratimas, kad kinams svarbiau susivienyti dėl bendro tikslo, nei dėl savo naudos, persismelkia kiekvienos kinų kartos pamatinėse vertybėse. Paulius buvo sužavėtas tuo, kaip žmonės kovoja su virusu Hubėjuje, labiausiai nuo epidemijos nukentėjusioje provincijoje, esančioje už tūkstančių kilometrų nuo Harbino. Beveik 20 000 medicinos darbuotojų visoje šalyje ėmėsi iniciatyvos prašyti pagalbos, stoti į fronto liniją bei dieną naktį gydyti pacientus. Dešimtys tūkstančių statybininkų dirbo dienomis ir naktimis, kad būtų pastatytos naujos ligoninės. Visame pasaulyje esančios įmonės sunkiai dirba gamindamos medicinines prekes, o didžiosios kurjerių kompanijos atidarė „žaliuosius kanalus“, teikdamos pristatymo prioritetą užtikrinant, kad apsauginių medžiagų atsargos būtų nuolat gabenamos į teritorijas, kuriose yra kovojama su epidemija. Įvairiose valstybės vietose esantys tarnautojai atsisakė Pavasario šventės (kinų naujųjų metų) atostogų ir stengėsi užtikrinti, kad netruktų priemonių, prižiūrėjo personalą, viešino informaciją ir užtrikino apsaugą, tuo pačiu stengdamiesi užkirsti kelią ir kontroliuoti epidemiją, kartu užtikrinant kokybišką darbą bei reikiamų priemonių tiekimą.

Kovos su epidemija metu nepamiršome ir draugų užsieniečių, esančių Kinijoje. Kaip ir minėjo Paulius, užsieniečiai Kinijoje įtraukti į vietos valdžios ir bendruomenių mechanizmus, kad būtų patenkinti jų poreikiai kasdieninio gyvenimo, epidemijos prevencijos ir gydymo srityse. Nors Paulius patyrė 14 dienų karantiną „vienutėje“, kaip ir Kinijos piliečiai, jis gavo reikalingą rūpestį ir apsaugą. Dėl šio protrūkio, įvairios Kinijos provincijos, autonominiai regionai ir savivaldybės taip pat atidarė visą parą veikiančias konsultavimo tarnybų linijas užsieniečiams, dirbantiems ir gyvenantiems Kinijoje. Tokiu ypatingu metu tai pasiekti yra ypač sunku - už to slypi Kinijos vyriausybės bei žmonių gerumas ir nuoširdumas. Tikiu, kad užsieniečiai taip pat pajuto kinų nuoširdumą ir šilumą.

Kaip sakė Paulius, epidemija būtu dar labiau išplitusi, jei nebūtų imtasi griežčiausių prevencinių priemonių. Karas su epidemija yra Kinijos atsakomybė prieš visą pasaulį. Itin didelis atsakomybės už žmones jausmas ir visuotinis visuomenės sveikatos saugumo siekis paskatino Kiniją priimti precedento neturinčias galingas žmonių prevencijos ir kontrolės priemones, kurios veiksmingai užkirto kelią epidemijos plitimui į kitas pasaulio šalis. Žmonės, susidūrę su griežtomis prevencijos ir kontrolės priemonėmis, nesiskundžia, supranta ir palaiko, stebi bei padeda. Šiuo metu visame pasaulyje, išskyrus Kiniją yra mažiau nei 500 patvirtintų atvejų – t.y. mažiau nei 1% atvejų visoje Kinijoje. Šiame “mūšyje” visi kinai, eidami koja kojon, pastatė „Didžiąją sieną“, kad kontroliuotų epidemijos plitimą, nustatydami naują pasaulio epidemijų prevencijos etaloną ir buvo gerai įvertinti Pasaulio sveikatos organizacijos.

Susidūrimas su išbandymu atveria akis. Kinija ne viena šioje kovoje su virusu. Daugelis šalių įvairiais būdais teikia paramą, o žmonės visame pasaulyje socialinėse platformose dalinasi palaikančiomis Kiniją žinutėmis. Mes esame labai sujaudinti ir toks palaikymas mus dar labiau skatina. Lietuvos ministras pirmininkas p. Saulius Skvernelis išsiuntė laišką Kinijos premjerui Li Keqiang, tvirtai remdamas Kinijos žmones ir greitosios medicinos pagalbos darbuotojus kovojant su epidemija bei išreiškė norą suteikti reikiamą pagalbą. Draugai iš visų Lietuvos kampelių taip pat išreiškė užuojautą ir paramą Kinijos piliečiams.

Mes visi esame žmonės, nepaisant rasės, etninės priklausomybės, odos spalvos, regiono, kalbos ar kultūrinių skirtumų – visi gyvename globaliame pasaulyje. Epidemija yra laikina, o draugystė ir bendradarbiavimas – ilgalaikis. Šiandieniniame pasaulyje vis svarbesnis tampa abipusis supratimas, pasitikėjimas ir tarpvalstybinė parama.

Žiema visuomet praeina ir ateina pavasaris. Nuolat didėjant galimų vaistų skaičiui ir mažėjant naujiems užsikrėtimo atvejams, esame įsitikinę, kad epidemija bus greitai įveikta, prasiskleis pavasariniai žiedai. Visiems lietuviams, dirbantiems Kinijoje linkiu viso ko geriausio. Norėčiau išreikšti pagarbą tūkstančiui Pauliaus Ivanovo bendražygių, padėkoti už pasitikėjimą Kinija ir nuoširdžią draugystę, svarbią šiuo laikotarpiu.

Suggest To A Friend
  Print
The Office of the Chargé d'Affaires of the People's Republic of China in the Republic of Lithuania All Rights Reserved